Ochrana osobních údajů

Tyto informace o zpracovávání a ochraně vašich osobních údajů vás seznámí s tím, kdo jsme, proč a jak zpracováváme osobní údaje, jaká jsou vaše práva v případě, že jste osobou dotčenou tímto zpracováním, a jakým způsobem nás můžete v případě potřeby kontaktovat.

Jsme společnost November Brands, s. r. o.(dále jen „Pískacie“), která provozuje internetový obchod na internetové stránce www.piskacie.com (dále jen „internetový obchod“). Naše kontaktní údaje a další informace naleznete na konci tohoto oznámení.

Naše společnost je v souvislosti s osobními údaji, které jsou zpracovávány na základě těchto zásad, v pozici správce a proto odpovídá za zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v těchto případech:

 • jste našim zákazníkem,
 • vytvořili jste si u nás zákaznický účet,
 • pracujete pro našeho zákazníka, případně pro někoho, kdo kupuje naše zboží,

jste osobou (nebo pracujete pro osobu), které máme zájem nabízet nebo prodávat naše zboží. V takovém případě jsme mohli obdržet vaše osobní údaje přímo od vás (například prostřednictvím naší internetové stránky, kde jste se mohli přihlásit k odebírání newsletteru) nebo z jiného zdroje.

Jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají a které jsme obdrželi od vás nebo jiným způsobem. Vaše osobní údaje, které zpracováváme, mohou obsahovat informace uvedené níže.

Osobní údaje, které jsme oprávněni zpracovávat pro účely zpracování a vyřízení vaší objednávky:

 • vaše jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa,
 • osoba / společnost, pro kterou pracujete a vaše pracovní pozice nebo zařazení, pokud si zboží objednáváte za tuto osobu / společnost,
 • předmět objednávky.

Vezměte prosím na vědomí, že poskytnutí těchto údajů je smluvní požadavkem, který nám umožní řádně plnit vaši objednávku, a tedy kupní smlouvu, kterou jste s námi uzavřeli; v případě neposkytnutí těchto údajů nemůžeme zajistit vyřízení vaší objednávky a uzavření kupní smlouvy na koupi našeho zboží.

Pískacie nezpracovávají žádné údaje týkající se vaší platby za zboží provedené přes internet, a to kromě ceny zboží a informace o úspěšnosti či neúspěšnosti platby. V případě potřeby můžeme získat přístup k číslu vašeho bankovního účtu, abychom vám mohli vrátit uhrazené peníze, pokud vám takové právo vzniklo na základě právních předpisů nebo našich VOP.

Náš internetový obchod vám umožňuje vytvoření zákaznického účtu. Vytvoření zákaznického účtu je dobrovolné; není potřebné k uskutečnění nákupu v internetovém obchodě, ale může vám urychlit nakupování v případě, že se rozhodnete v budoucnu v našem obchodě uskutečnit další nákup. Prostřednictvím zákaznického účtu máte také přístup k informacím o vašich předchozích nákupech.

Pro vytvoření zákaznického účtu potřebujeme vaši emailovou adresu a bezpečné heslo, které si zvolíte při registraci. Poté se můžete rozhodnout, které údaje na vašem zákaznickém účtu uvedete.

Jsme oprávněni zpracovávat informace, které získáme na základě naší komunikace, a to například:

 • Informace o vás, které nám sdělíte nebo které vyplývají z naší vzájemné komunikace prostřednictvím telefonu, e-mailu, naši webové stránky, sociálních sítí nebo jinými prostředky.
 • Informace, které nám poskytnete nebo které získáme během doby, kdy budete používat náš internetový obchod, odebírat naše produkty, informovat se o produktech, odesílat objednávku, účastnit se soutěží, propagačních aktivit a dotazníků, kontaktovat nás s dotazy nebo za účelem nahlášení problému, nebo provádět některou z uvedených činností jménem osoby, pro kterou pracujete.

Pokud jste u nás někdy v minulosti zakoupili zboží a poskytli nám svou emailovou adresu, můžeme vás s využitím této adresy kontaktovat s nabídkou našeho zboží, nabídkou našeho speciálního zboží, informovat o novinkách a poskytovat vám další informace související s našim internetovým obchodem formou našeho newsletteru. V této souvislosti však můžete při odeslání vašeho emailu zaškrtnout, že si naše newslettery nepřejete odebírat. Odebírání našeho newsletteru můžete odhlásit kdykoli kliknutím na příslušnou ikonu v daném newsletteru, na naší webové stránce, nebo nás můžete za tímto účelem kdykoli kontaktovat.

K odebírání našeho newsletteru se můžete kdykoliv přihlásit i v našem internetovém obchodě tak, že do příslušné kolonky zadáte svůj email. Odebírání newsletteru můžete kdykoli zrušit výše uvedeným způsobem.

Pokud jste se přihlásili do naší spotřebitelské soutěže, jsme oprávněni zpracovávat vaše kontaktní údaje i za účelem organizace a vyhodnocení soutěže. Pokud jste nám při tom udělili i svůj souhlas, jsme oprávněni tyto údaje zpracovávat i pro naše reklamní účely, například pro zasílání newsletteru.

Údaje, které od vás můžeme získat během doby, kdy navštěvujete naši internetovou stránku, mohou zahrnovat:

 • technické údaje zahrnující IP adresu používanou pro připojení počítače k internetové ​​síti (IP adresu trvale neuchováváme, je využívána pouze za účelem určení místa, na které má být odeslána odpověď serveru na váš požadavek. IP adresa je v našem systému uchovávána pouze anonymizovaně, přičemž poslední oktet je nahrazen písmenem „x“), vaše přihlašovací údaje (máte-li založen zákaznický účet), typ prohlížeče a jeho verzi a nastavení, informace o operačním systému a případně informace získané z cookies použitých na naší webové stránce;
 • údaje týkající se vaší návštěvy, kliknutí na naší stránce (včetně data a času), zboží, které jste hledali nebo prohlíželi, čas odpovědí stránky, délku návštěvy konkrétních podstránek, informace o interakcích stránky (jako rolování, kliknutí a pohyby myší), jakékoliv telefonní číslo, ze kterého bylo vytočené telefonní číslo našeho zákaznického servisu nebo jména použitá prostřednictvím sociálních sítí za účelem kontaktování našeho zákaznického servisu.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro tyto účely:

 • uzavření smluvních vztahů s vámi nebo osobou, pro kterou pracujete, a uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z našich smluvních vztahů založených kupní smlouvou podle našich VOP`
 • Pro:
  • dodávání našeho zboží;
  • komunikaci ohledně našich předsmluvních a smluvních vztahů a ohledně zákaznických objednávek a dotazů doručených prostřednictvím našeho internetového obchodu, sociálních sítí nebo jinak;
  • řízení a evidování vztahů se zákazníky a plnění povinností společnosti Pískacie vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (a to zejména daňových a účetních předpisů);

ak vy, alebo osoba pre ktorú pracujete,ste našim zákazníkom. Ak ste sa rozhodli vytvoriť zákaznícke konto, vaše údaje spracúvame aj na zabezpečenie správy tohto zákazníckeho konta.

Pro výše uvedené účely využíváme osobní údaje specifikované v kapitolách „Osobní údaje, které potřebujeme pro zajištění vašeho nákupu“, „Osobní údaje potřebné k vytvoření zákaznického účtu“ a „Informace, které získáváme z naší vzájemné komunikace“ v rozsahu, ve kterém se nejedná o údaje spojené s marketingem.

 • Reklama a poskytování informací o našem zboží. Svou marketingovou činnost uskutečňujeme prostřednictvím přímé marketingové komunikace (například prostřednictvím e-mailů) nebo prostřednictvím telefonních hovorů či osobně v našich prodejnách. Taková komunikace může obsahovat návrhy a doporučení týkající se zboží, o které byste mohli mít zájem. V případě, že v internetovém obchodě používáme i analytické a sledovací cookies, můžeme pro reklamní účely využívat rovněž informace získané z těchto souborů, zejména abychom lépe porozuměli vašemu používání naší webové stránky, vašemu nákupnímu chování a abychom naše uživatelské prostředí dokázali připravit jako co nejpříjemnější a efektivní a intuitivní.Pro výše uvedený účel využíváme osobní údaje specifikované v kapitolách „Informace, které získáváme z naší vzájemné komunikace“ v rozsahu, ve kterém se jedná o údaje spojené s marketingem, a „Osobní údaje zpracovávané při reklamě a spotřebitelských soutěžích“.
 • Správa naší internetové stránky ve smyslu našich podmínek a pro účely interních operací zahrnujících řešení problémů, analýzu dat, testování, statistické účely a průzkum.
  .
 • Vylepšování naší internetové stránky k zajištění toho, aby byl její obsah pro vás a pro vaše zařízení prezentován co nejefektivnějším způsobem.
 • Udržování ochrany a bezpečí naší internetové stránky, dalších systémů a majetku.

Pro výše uvedené účely zpracováváme zejména osobní údaje uvedené v kapitolách „Jaké údaje zpracováváme, když používáte náš internetový obchod“ a případně též „Informace, které získáváme z naší vzájemné komunikace“ a další

 • Určení, výkon nebo obhajoba našich nároků zejména v řízeních před orgány veřejné moci.

Právny základ spracúvania osobných údajov je nasledovný:

 • V případě, že je nezbytné získat váš předchozí souhlas se zpracováním osobních údajů, získáme a jako právní základ zpracování použijeme váš souhlas s daným zpracováním osobních údajů, který jste nám udělili (níže naleznete návod, jak kdykoli tento souhlas odvolat). Souhlas je právním základem pro zpracování vašich údajů například v případě, že jste se přihlásili k odběru newsletteru nebo do spotřebitelské soutěže.
 • V dalších případech budeme vaše osobní údaje zpracovávat, je-li to nezbytné:
  • za účelem plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou nebo za účelem uskutečnění vámi požadovaných úkonů před uzavřením takové smlouvy – na tomto základě zpracováváme údaje potřebné k vyřízení vaší objednávky a k uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy, kterou jste s námi podle našich VOP uzavřeli;
  • k zajištění plnění nám adresovaných právních povinností – na tomto základě jsme povinni například uchovávat fakturační údaje v našem účetnictví, a to po dobu stanovenou ve zvláštních právních předpisech nebo
  • z důvodu dosažení našich oprávněných zájmů, které sledujeme, a to výlučně v případech, kdy tyto oprávněné zájmy nebudou převažovat nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami, které vyžadují ochranu osobních údajů – na tomto právním základě můžeme svým zákazníkům zasílat naše newslettery, spravovat naši internetovou stránku, vylepšovat ji a udržovat ochranu a bezpečí internetové stránky. Na tomto právním základě rovněž zpracováváme údaje v souvislosti s bezpečností našich systémů a majetku při určení, výkonu nebo obhajobě našich nároků zejména v řízeních před orgány veřejné moci. Vezměte prosím na vědomí, že zpracováváme-li vaše údaje na základě oprávněného zájmu, vždy důsledně posuzujeme, zda konkrétní zpracování nepředstavuje nepřiměřený zásah do vašich práv a svobod.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Vaše údaje neprodáváme ani s nimi neobchodujeme s dalšími třetími stranami. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout pouze poskytovatelům služeb, kteří přijali nezbytná bezpečnostní opatření na ochranu vašich údajů. Proto pokud sdílíme osobní údaje s jinými osobami, vyžadujeme, aby je uchovávali v bezpečí. V této části se můžete dozvědět více o tom, s kým Vaše osobní údaje sdílíme

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

 • našim dodavatelům a poskytovatelům služeb, například autorizovaným poskytovatelům IT služeb, reklamním agenturám, poskytovatelům analytických a vyhledávacích služeb, které nám pomáhají při zlepšení a optimalizaci naší stránky, společnosti poskytující účetní služby, a to vše pouze v rozsahu nezbytném pro splnění povinností těchto dodavatelů a poskytovatelů ve vztahu ke společnosti Pískacie;
 • dalším příjemcům, a to včetně:
  • našich obchodních partnerů, kteří mají právní důvod zpracovávat vaše údaje, jako například poskytovatelům poštovních služeb a kurýrní společnosti
  • našich auditorů, právních poradců a jiných odborných konzultantů;

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím osobám:

 • V případě, že by třetí osoby nabyly společnost Pískacie nebo její část, byly by zpracovávané osobní údaje součástí převáděného majetku.
 • V případě, že jsme vázáni povinností poskytnout vaše osobní údaje za účelem splnění jakékoli právní povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, nebo za účelem vymáhání nebo uplatnění našich práv vyplývajících z právních předpisů a/nebo VOP, nebo za účelem zajištění ochrany práv, majetku a bezpečnosti společnosti Pískacie, našich zákazníků nebo jiných osob; v těchto případech můžeme vaše údaje poskytnout zejména orgánům veřejné moci a našim právním poradcům a jiným odborným konzultantům.

Osobní údaje nejsou poskytovány do třetích zemí, tj. zemí mimo území Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. V případě, že bychom Vaše osobní údaje poskytli našim poskytovatelům služeb mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP), lze toto poskytnutí uskutečnit pouze na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřeném stupni úrovně ochrany osobních údajů v takové třetí zemi nebo na základě poskytnutí jiných vhodných záruk (viz  http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_en.html) v souladu s kapitolou V nařízení EU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Přijali jsme bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů, které zpracováváme v listinné nebo elektronické podobě, před zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným poskytnutím nebo přístupem k nim.

Vaše osobní údaje jsou bezpečně předávány díky šifrování. Využíváme při tom systém kódování SSL (Secure Socket Layer). Náš internetový obchod, jakož i ostatní systémy zpracování osobních údajů, zajišťujeme vhodnými technickými a organizačními opatřeními v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Přístup k vašemu zákaznickému účtu je možný pouze po zadání vašeho emailu a vámi zvoleného hesla. Za zachování důvěrnosti vašich přístupových údajů odpovídáte sami. Žádáme Vás proto, abyste nesdělovali vaše přístupové údaje žádným osobám. S přístupovými údaji byste měli zacházet důvěrně a ze svého účtu se po ukončení činnosti vždy odhlásit. 

Žádná platební operace neprobíhá na stránce našeho internetového obchodu; platební operace zajišťuje banka nebo jiný oprávněný poskytovatel platebních služeb. 

Bohužel předávání údajů prostřednictvím internetové sítě není nikdy absolutně bezpečné. Navzdory našim snahám udělat vše pro ochranu vašich osobních údajů nejsme schopni zaručit bezpečnost vašich údajů předávaných na naši internetovou stránku a jakékoli jejich předání tedy provádíte na vlastní odpovědnost. Od okamžiku přijetí vašich údajů zajistíme přísné postupy a bezpečnostní opatření s cílem zabránit jakémukoli neoprávněnému přístupu.

Máte zájem se dozvědět více o opatřeních, která jsme přijali na ochranu Vašich osobních údajů? Napište nám prostřednictvím našich kontaktních údajů uvedených níže.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu/účelů, pro který/které byly původně získány. 

Osobní údaje zpracovávané pro účely uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy zpracováváme po dobu trvání promlčecí doby zvýšené o jeden rok, tedy 11 let. 

Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu a údaje pro účely správy vašeho zákaznického účtu, zpracováváme, pokud souhlas neodvoláte nebo zákaznické konto nezrušíte, v případě souhlasu však nejdéle po dobu 5 let

Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu a údaje pro účely správy vašeho zákaznického účtu, zpracováváme, pokud souhlas neodvoláte nebo zákaznické konto nezrušíte, v případě souhlasu však nejdéle po dobu 5 let

Údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu zpracováváme po dobu trvání takového zájmu, nejdéle však:

 • v případě zasílání newsletteru po dobu 5 let;
 • v případech pro účely správy internetové stránky, jejího vylepšování a udržování její ochrany a bezpečí po dobu 2 let;
 • v případě zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu našich nároků zejména v řízeních před orgány veřejné moci pak po dobu trvání promlčecí doby zvýšené o jeden rok, tedy 11 let.

Po uplynutí doby zpracování vašich údajů, a pokud k jejich dalšímu zpracování neexistuje žádný právní základ, budou vaše údaje odstraněny; to neplatí, je-li další zpracování nezbytné pro účely plnění našich právních povinností nebo je-li vyžadováno na základě jiného oprávněného a zákonného důvodu.

Služby poskytované v rámci našeho internetového obchodu, ke kterým se vyžaduje souhlas dotčené osoby se zpracováním osobních údajů podle GDPR, nejsou přímo určeny osobám mladším 16 let.

Níže naleznete svá práva, která máte k vašim osobním údajům a jejichž konkrétní podmínky jsou upraveny v kapitole III GDPR. Máte-li zájem uplatnit kterákoli ze svých práv nebo o nich chcete získat více informací, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů v dolní části tohoto oznámení a my vám s vaším požadavkem pomůžeme. Vezměte prosím na vědomí, že některá práva nemusí být ve Vaší konkrétní situaci uplatnitelná, protože k jejich uplatnění nemusí být splněny požadavky vyplývající z právních předpisů.

V souvislosti s vašimi zpracovávanými osobními údaji máte tato práva:

 • Právo na přístup
  • Máte právo získat přístup k informacím o vašich osobních údajích, které o Vás zpracováváme. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování, nebo pokud byste chtěli získat více informací o osobních údajích, které o vás zpracováváme, můžete nás kdykoli kontaktovat a my vám rádi poskytneme další informace.
 • Právo na opravu
  • Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše údaje, které jsme zaznamenali nepřesně. Máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz/právo být zapomenut
  • Máte právo nás požádat o trvalé odstranění vašich osobních údajů. Takovou žádost lze podat například v případě, pokud se domníváte, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovány. 
 • Právo na omezení zpracování
  • Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili naše spracovateľské operácie, napríklad ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov alebo ak je spracúvanie Vašich osobných je protizákonné.
 • Právo na přenositelnost údajů
  • Máte právo získat své osobní údaje, které o vás zpracováváme automatizovanými prostředky na základě smlouvy nebo souhlasu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, máte právo požadovat, abychom tyto údaje předali dalšímu správci, pokud je to technicky možné.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  • Nejste-li spokojeni se způsobem, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, můžete se na nás kdykoli obrátit, abychom našli řešení tohoto problému. Máte však vždy právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky (bližší informace naleznete zde: https://www.dataprotection.gov.sk/). 

V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho předchozího souhlasu, můžete kdykoli svůj souhlas odvolat. V tomto případě přestaneme předmětné údaje zpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů provedeného na základě takového souhlasu před jeho odvoláním.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat takto:

 • E-mailem na adresu info@piskacie.com
 • Poštou na níže uvedenou adresu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo kdykoli odmítnout zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu (například zasílání našich newsletterů) – v takovém případě nesmí být osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovávány.

Zpracováváme-li vaše údaje za účelem dosažení našich oprávněných zájmů, můžete kdykoli vůči takovému zpracování vznést námitku; v takovém případě můžeme vaše osobní údaje dále zpracovávat pouze za předpokladu, že prokážeme existenci nezbytných oprávněných důvodů, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud jsou tyto údaje nezbytné k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Svá výše uvedená práva můžete uplatnit takto:

V případě, že u nás uplatňujete některé z práv dotčené osoby a z vaší žádosti nelze ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že máme oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která žádost podává, vyhrazujeme si právo danou osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k ověření totožnosti osoby podávající danou žádost.

Naše kompletní kontaktní údaje jsou: 

Piskacietricka.sk s.r.o.

Kvačalova 10

82108 Bratislava 

Email: info@piskacie.com

Tel: +421 903 496 664

 

Veškeré změny, které by byly v zásadách ochrany osobních údajů provedeny, budou zveřejněny na této stránce, příp. o nich budete informováni e-mailem. Sledujte prosím změny a novely těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány dne 25. května 2018